3. jednání pracovní skupiny pro genofondy

Vystavil dne 23.10.2017

25.10.2017 od 10:00, Botanická zahrada PřF UK (ředitelství zahrady)

Programem jednání bylo seznámení s dosavadními výsledky dotazníkového průzkumu k ex-situ konzervaci genofondu v botanických zahradách (Denisa Hubáčková & David Cigánek) a diskuse jak k těmto výsledkům, tak k dalším návazným tématům: jak garantovat odbornost zahrady (zda vymyslet systém akreditace pro práci s genofondy v BZ), pilotní projekty v jednotlivých zahradách atd.

Podrobný zápis z jednání