Author Archives: dc

Botanické družení 2017

Tradiční setkání zaměstnanců botanických zahrad proběhlo 23. – 24. srpna v Zoologické a botanické zahradě města Plzně. Program středa 23. 8. 2017 do 11.00 hod. příjezd účastníků, sraz u správní budovy (amfiteátru) 12.00 hod. oběd – restaurace Kiboko 13.30 hod. prohlídka botanických expozic zahrady 17.30 hod. přednáška Nová Kaledonie (T. Peš) v přednáškové místnosti na … Číst dál »

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

EastCentGard III.

Sdružení středo- a východoevropských botanických zahrad zve na třetí ročník konference EastCentGard, která se koná 9. – 11. října 2017 v Budapešti. Více informací na webu akce. Unie botanických zahrad ČR se bude prezentovat v posterové sekci, předpokládáme též vyslání zástupců na středeční jednání o možnostech bližší spolupráce botanických zahrad zemí Visegrádské čtyřky.

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Botanické zahrady a invaze

4. 4. 2017 v hotelu Absolutum v Praze-Holešovicích proběhl každoroční seminář Unie botanických zahrad ČR, který byl tentokrát věnován především invazím nepůvodních druhů a nové legislativě, která invaze řeší. Program: Vladislav Rašovský – Rizika zavlečení nových škodlivých organismů dovozem rostlin. Jakub Beránek – Vyhledávání škůdců na okrasných rostlinách. Jana Pěknicová – Praktická aplikace evropské a … Číst dál »

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Valná hromada UBZ ČR 2017

proběhla 26.1.2017 v posluchárně Fotochemie PřF UK v Praze. Program: Invazní druhy rostlin v BZ – nová evropská legislativa (Jan Šíma, MŽP ČR) Plant Sentinel Network a spolupráce s BZ (Vladislav Rašovský, ÚKZÚZ) hospodaření a činnost Unie v roce 2016 a výhled pro rok 2017 volba čestných členů Unie BZ ČR (Radou Unie navrženi Uljana … Číst dál »

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

6. světový kongres botanických zahrad

se uskuteční v Ženevě (Švýcarsko) od 26. do 30. 6. 2017 pod heslem „Botanické zahrady ve společnosti: vize pro budoucnost“. Detailní informace k účasti najdete na kongresovém webu.

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

2. jednání pracovní skupiny pro genofondy

6.10.2016, zámek Křtiny Setkání se konalo v rámci konference „Ochrana ohrožených druhů v ČR“, konané pod záštitou děkana Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně. Přítomni: Andrea Kučerová (BÚ AV ČR, Třeboň), David Cigánek (Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci), Jan Ponert (BZ HLMP), Jana Navrátilová (BÚ AV ČR, Třeboň), Jana Posslová (Botanická … Číst dál »

kategorie: pro členy | Tagy: | vystaveno od dc

Národní aktivity pro podporu ex situ ochrany rostlin

Německo: Portál pro záchovné kultury domácích druhů volně rostoucích rostlin Švýcarsko: Národní datové a informační centrum pro švýcarskou flóru Velká Británie + Irsko: PlantNetwork – národní síť botanických zahrad, arboret a dalších dokumentovaných sbírek rostlin

kategorie: pro členy | Tagy: | vystaveno od dc

Zákaz pěstování vybraných invazních druhů

Upozorňujeme, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů platí od 3. 8. 2016 (20. den po zveřejnění) na celém území EU zákaz pěstování rostlin a chovu živočichů uvedených v Prováděcím nařízení Komise (EU) č. 2016/1141. Z botanických druhů … Číst dál »

kategorie: pro členy, pro veřejnost | vystaveno od dc

Mimořádná valná hromada

Dosavadní prezidentka Unie botanických zahrad ČR, Věra Bidlová, oznámila k datu 31.7.2016 rezignaci na tuto svou funkci. V této souvislosti svolala viceprezidentka Unie BZ, ČR Magdaléna Chytrá, mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 23. srpna 2016 během botanického družení v SOŠSaZ v Praze 9. Jediným bodem programu bude volba nového prezidenta Unie BZ … Číst dál »

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Ustavení pracovní skupiny pro genofondy

Na dubnovém semináři Zvláště chráněné druhy rostlin v kultuře padl návrh na vytvoření pracovní skupiny pro genofondy v rámci UBZ ČR. Organizačních aktivit se iniciativně ujal Pavel Sekerka a 24. 6. 2016 se členové pracovní skupiny poprvé sešli ke „svatojánskému jednání“ právě v čerstvě rekonstruované provozní budově Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích – Chotobuzi. … Číst dál »

kategorie: pro členy | Tagy: | vystaveno od dc