Botanické zahrady a invaze

Vystavil dne 8.3.2017

4. 4. 2017 v hotelu Absolutum v Praze-Holešovicích proběhl každoroční seminář Unie botanických zahrad ČR, který byl tentokrát věnován především invazím nepůvodních druhů a nové legislativě, která invaze řeší.

Program:

Vladislav Rašovský – Rizika zavlečení nových škodlivých organismů dovozem rostlin.
Jakub Beránek – Vyhledávání škůdců na okrasných rostlinách.
Jana Pěknicová – Praktická aplikace evropské a národní legislativy invazních druhů v botanických zahradách.
Jan Pergl – Černý a šedý seznam invazních druhů.
Jan Ponert – I orchideje můžou být invazní.
Pavel Sekerka – Stručná rekapitulace současného stavu přípravy zákona o botanických zahradách.

(Prezentace dodané autory jsou ke stažení pod odkazy s názvem příspěvku.)