pro členy

2. jednání pracovní skupiny pro genofondy

6.10.2016, zámek Křtiny Setkání se konalo v rámci konference „Ochrana ohrožených druhů v ČR“, konané pod záštitou děkana Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně. Přítomni: Andrea Kučerová (BÚ AV ČR, Třeboň), David Cigánek (Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci), Jan Ponert (BZ HLMP), Jana Navrátilová (BÚ AV ČR, Třeboň), Jana Posslová (Botanická … Číst dál »

kategorie: pro členy | Tagy: | vystaveno od dc

Národní aktivity pro podporu ex situ ochrany rostlin

Německo: Portál pro záchovné kultury domácích druhů volně rostoucích rostlin Švýcarsko: Národní datové a informační centrum pro švýcarskou flóru Velká Británie + Irsko: PlantNetwork – národní síť botanických zahrad, arboret a dalších dokumentovaných sbírek rostlin

kategorie: pro členy | Tagy: | vystaveno od dc

Zákaz pěstování vybraných invazních druhů

Upozorňujeme, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů platí od 3. 8. 2016 (20. den po zveřejnění) na celém území EU zákaz pěstování rostlin a chovu živočichů uvedených v Prováděcím nařízení Komise (EU) č. 2016/1141. Z botanických druhů … Číst dál »

kategorie: pro členy, pro veřejnost | vystaveno od dc

Mimořádná valná hromada

Dosavadní prezidentka Unie botanických zahrad ČR, Věra Bidlová, oznámila k datu 31.7.2016 rezignaci na tuto svou funkci. V této souvislosti svolala viceprezidentka Unie BZ, ČR Magdaléna Chytrá, mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 23. srpna 2016 během botanického družení v SOŠSaZ v Praze 9. Jediným bodem programu bude volba nového prezidenta Unie BZ … Číst dál »

kategorie: pro členy | vystaveno od dc