Konference botanických zahrad ČR 2018

Vystavil dne 7.3.2018

Unie botanických zahrad ČR ve spolupráci s Botanickou zahradou HLMP a Průhonickou botanickou zahradou AV ČR, v.v.i. připravují pravidelnou konferenci/seminář. Letos bude věnovaný otázce pěstování ohrožených druhů rostlin. Konference se uskuteční 10. 4. 2018 v hotelu Absolutum v Praze – Holešovicích od 10 do cca 17 hodin.

Předběžný program:
10.00 – 10.45 Zuzana Münzbergová: Důsledky ex-situ kultivace pro populace vzácných druhů.
10.50 – 11.35 Hana Pánková: Ex-situ ochrana kuřičky hadcové a program Záchranné pěstování v soukromých zahradách.
11.40 – 12.00 Denisa Hubáčková: Vyhodnocení dotazníkové akce o genofondu v botanických zahradách.
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 13.30 Vojtěch Holubec: Nový Národní program konzervace genofondu rostlin a jeho priority.
13.30 – 14.00 Jana Navrátilová: Záchranné kultivace vlhkomilných jednoletých rostlin.
14.00 – 14.30 Tomáš Peš: Ohrožené druhy rostlin nejen naší přírody v plzeňské zahradě.
14.30 – 15.00 Vlastík Rybka: Ohrožené druhy pro záchranné kultivace a několik praktických příkladů.
15.00 – 15.30 Jan Ponert: Možnosti reintrodukce domácích orchidejí.
15.30 – 16.00 Pavel Sekerka, Zuzana Caspers, Markéta Macháčková, Petra Peroutková: Záchova prastarých odrůd okrasných rostlin, klonové archivy a význam klasifikátorů pro jejich správu.
16.00 – 17.00 Zákon o botanických zahradách – diskuse

Časy jednotlivých přednášek budou upřesněny.

Konference je pro botanické zahrady a zúčastněné instituce zdarma. Protože je omezený počet volných míst, je nutné se přihlásit na adrese pavel.sekerka@ibot.cas.cz