Moderní informační technologie v botanických zahradách

Unie botanických zahrad ve spolupráci s Botanickou zahradou HLMP a Průhonickou botanickou zahradou připravují seminář Moderní informační technologie v botanických zahradách, který bude zaměřen především na využívání QR-kódů v informačním systému botanických zahrad.
Seminář se uskuteční v hotelu Absolutum v Praze-Holešovicích 11. 3. 2015 od 10 do 16 hodin.

Předběžný program

 • 10.00 – 10.30 Pavel Sekerka, Petr Petřík: Ibotky – fotogalerie, blog a virtuální naučná stezka Průhonickým parkem.
 • 10.30 – 11.00 Jan Wild, Petr Petřík: Klasifikace stanovišť s využitím digitálního modelu terénu.
 • 11.00 – 11.30 Tatiana Kuťková, Pavel Šimek: QR kódy a jiné digitální systémy v propagaci a ve výuce sortimentů rostlin na ZF v Lednici.
 • 11.30 – 12.00 David Cigánek: Použití QR kódů pro evidenci a zpřístupnění výsadeb bot. zahrady PřF UP v Olomouci.
 • 12.00 – 13.00 — přestávka na oběd —
 • 13.00 – 13.30 Martina Turpin: Dinasys – diskrétní informační a naváděcí systém.
 • 13.30 – 14.00 Richard Žižka: Naučné stezky v mobilním telefonu, webové stránky „do háje“
 • 14.00 – 14.30 Martin Lípa: Použití výběrových databází a geografických informačních systémů pro evidenci a propagaci sbírek rostlin.
 • 14.30 – 15.00 Jaroslav Kolařík: Využití alternativních metod lokalizace při dendrologických průzkumech.
 • 15.00 – 15.30 Pavel Sedlář, Jan Šimek: Obraz botanických zahrad ve virtuálním prostoru.
 • 15.30 – 16.00 Pavel Mlčoch: Evidence přírodovědných sbírek v systému MUSEION.

Seminář je pro botanické zahrady a zúčastněné instituce zdarma. Z důvodu omezeného počtu míst je nezbytné přihlášení na adrese pavel.sekerka@ibot.cas.cz !

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

EUROGARD VII

eurogard_VIICeloevropský kongres botanických zahrad proběhne 6-10. 7. 2015 v Paříži. Více informací postupně přibývá na stránkách konference.

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Valná hromada 2015

proběhne ve čtvrtek, 29. ledna 2015, v České zahradnické akademii Mělník (Na Polabí 411, 276 01 Mělník). Od 10:00 hodin je možné využít malého občerstvení, vlastní jednání začíná v 11:00.

Program jednání:

 • hospodaření a činnost Unie v roce 2014 a výhled pro rok 2015,
 • volba nového vedení Unie BZ ČR a revizní komise,
 • úprava stanov Unie BZ (dle nového občanského zákoníku a změna sídla, resp. adresy) ,
 • informace z evropského konsorcia BZ a Nagoyský protokol (pozvána Ing. Tollrianová, MŽP),
 • místo konání botanického družení v roce 2015 (návrh termínu, program),
 • místo konání valné hromady v roce 2016,
 • prezentace: Nové sbírky trvalek v areálu ČZA Mělník ( Ing. Malý),
 • prezentace: Expozice letní etapy Flory Olomouc (Ing. Krejčí),
 • prezentace: Botanické zahrady Rakouska (Mgr. Chytrá),
 • diskuse a prostor pro příspěvky členů.

Oběd v cca 13:45 v jídelně školy, cena 60,- Kč (hrazeno individuálně na místě). Po obědě prohlídka zasklených ploch a venkovních sbírek u školy případně parku Neuberk (podle časových možností).

Parkování je možné v areálu školy, případně v přilehlých ulicích např. Fričově ulici, která je rovněž ulicí příjezdovou. Počet účastníku za Vaši zahradu potvrďte do 15. ledna 2015 na adresu:

Ing. Jaromír Groušl
Telefon: 315 636 229
E-mail: grousl@zas-me.cz

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Botanické zahrady jak je neznáte

Za přispění pracovníků členských zahrad UBZ ČR, a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR připravila Přírodovědná společnost se svým internetovým magazínem Botany.cz panelovou výstavu ukazující zákulisí práce botanických zahrad a jejich význam pro ochranu globální biodiverzity. Putovní výstava bude poprvé k vidění v prosinci 2014 v Průhonickém parku a postupně navštíví i další místa po celé ČR – více na webu Botany.cz.
botany-nove

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Akce Botanické zahrady PřF MU V Brně na Kotlářské 2 v roce 2015

Akce v botanické zahradě v roce 2015

leden

Dny otevřených dveří PřF MU

Sobota 24. a úterý 27. 1., vstup zdarma.

 

únor

Vědecká ilustrace: Obrazový atlas semen a plodů našich domácích a zdomácnělých dřevin

Galerie na schodech děkanátu PřF MU, kresby studentky Gymnázia Řečkovice Lucie Urbanové, které jsou součástí její SOČky. Všední dny od 9 do 16 hodin, vstup zdarma.

 

březen

Kde rostou naše endemity – Vít Grulich

Postery ve sklenících – putovní výstava serveru botany.cz. Od 9 do 15 hodin, vstupné 50 a 25 Kč.

 

květen

Výstava masožravých rostlin a výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Veveří.

Výstava je vhodná i pro školní exkurze spojená s prodejem rostlin. 28. 5. – 5. 6. od 9 do 18 hodin. Vstupné 60 a 30 Kč.

 

srpen

Botanické zahrady jak je neznáte

Postery ve sklenících – putovní výstava serveru botany.cz. Od 9 do 16 hodin, vstupné 50 a 25 Kč.

 

Jedenáctý jazzový večer aneb možná vykvete i viktorie královská.

Oblíbená akce pro milovníky jazzu, občerstvení, dámy a pánové v extravagantních kloboucích, s nazdobenými slunečníky a v dobovém oblečení jsou vítáni. Vstupenky nejsou v předprodeji, na každého se dostane. Čtvrtek 6. 8., od 18 do 21 hodin. Vstupné 150 a 100 Kč.

 

září

Prodejní výstava sukulentů a kresby rostlin Jiřího Záhory.

Tradiční výstava zahajující nový školní rok. 11. – 18. 9., od 9 do 17,30 hodin. Vstupné 60 a 30 Kč.

 

Noc vědců

Večerní prohlídka skleníků v rámci celofakultní akce s doprovodným programem. Pátek 25. 9., od 18 do 22 hodin, vstup zdarma.

 

říjen

Výstava citrusů a jiných subtropických a tropických užitkových rostlin.

22. – 25. 10., denně od 9 do 17 hodin. Vstupné 60 a 30 Kč.

 

listopad

Výstava exotického ptactva a morčat

Tradiční prodejní výstava spojená s prohlídkou skleníků. 6. – 8. 11., od 9 do 16 hodin. Vstupné 60 a 30 Kč.

 

Zavírací dny – státní svátky: 6. 4., 1. 5., 8. 5., 6. 7., 28. 9., 28. 10., 17. 11., 19. 12. 2015 – 3. 1. 2016.

Od 12 hodin bude z důvodu chemického postřiku zavřeno ve sklenících v tyto dny: 16. 1., 20. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 19. 6., 2. 10., 30. 10., 27. 11.

Změna programu vyhrazena.

kategorie: pro členy, pro veřejnost | vystaveno od Magdaléna Chytrá

Ocenění na výstavě Flora Olomouc

Expozice Unie botanických zahrad získala 1. místo za nejlépe řešenou expozici na letní etapě Flory Olomouc (14. – 17. 8. 2014). Autorem projektu je přední český zahradní architekt prof. Ivar Otruba.kategorie: pro členy, pro veřejnost | vystaveno od dc

Víkend otevřených zahrad

O víkendu 14. – 15. 6. 2014 se otevírá mnoho i jinak nepřístupných parků a zahrad po celé Evropě. Členské zahrady Unie i další, které se letos připojují, najdete na webu akce.

kategorie: pro členy, pro veřejnost | vystaveno od dc

Genofondy rostlin v zahradní tvorbě

Výstupem konference pořádané Unií botanických zahrad ČR je i sborník obsahující tyto příspěvky:

Tomáš Růžička: Opatření proti zavlékání a šíření škodlivých organismů

Jan Ponert: Genetická a epigenetická eroze rostlin v kultuře

Martin Hejda: Pěstování okrasných rostlin a invaze nepůvodních druhů

Irena Perglová, Jan Pergl: Weed Risk Assessments – poznáme budoucí trifidy?

Milena Roudná: Rostliny botanických zahrad jako součást historického a kulturního dědictví v kontextu mezinárodních smluv

Ondřej Klouček: Implementace úmluvy CITES v ČR

Bert van den Wollenberg: The Nagoya Protocol and the upcoming EU law

Bert van den Wollenberg: Implementation of the Nagoya Protocol by the botanic garden community

Zuzana Tollrianová: Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů z jejich využívání

Ladislav Dotlačil: Databáze a evidence genetických zdrojů, 20 let Národního programu

Ladislav Dotlačil, Iva Faberová, Vojtěch Holubec, Ludmila Papoušková: Genetické zdroje rostlin, jejich hodnota a dostupnost pro uživatele

Milan Blažek: Různá pracovní zaměření při práci s genofondem a vztahy mezi nimi

Iva Faberová, Ludmila Papoušková: GRIN-Global – nový informační systém pro genetické zdroje rostlin

Pavel Sekerka: Databázový program evidence rostlin v botanických zahradách – Florius.cz

Vojtěch Holubec: Crop Wild Relatives – nová kategorie v ochraně genofondu

David Cigánek: Srovnání správy sbírek v muzeích a botanických zahradách

Petr Hanzelka: Zahradní proměny rodu Echinacea

Jiří Uher: Helenium: genové zdroje, vývoj sortimentů a jejich hodnocení

Iveta Bulánková: Rod Hemerocallis ve sbírkách BZ hl. m. Prahy

Iveta Bulánková: Rod Iris ve sbírkách BZ hl. m. Prahy

Elnura K. Abdykerimova, Jiří Uher: Hybridy rodu Bergenia, jejich hodnocení a přínos pro květinářskou praxi

Jana Holzbecherová: České odrůdy lomikamenů sekce Porphyrion

Magdalena Ševčíková, Martin Lošák: Morfologické znaky okrasných kultivarů trav domácího původu

Ivana Semanová: Využitie vybraných druhov rastlín z čeľade Fabaceae pri tvorbe prírodných záhrad

Tomáš Vencálek: Sbírka rodu Quercus v Botanické zahradě hl. města Prahy

Věra Bidlová, Eva Vítová: Využití QR kódů v Botanické zahradě HLM Prahy

Pavel Sekerka, Petr Petřík, Zuzana Caspers, Markéta Macháčková, Lubomír Pokorný: Ibotky.cz – fotogalerie, blog a virtuální naučná stezka

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Valná hromada Unie botanických zahrad ČR

se uskuteční ve středu 5. února 2014 v univerzitním kině Scala v Brně (Moravské náměstí 3). Začátek jednání v 10.00 hodin a předpokládaný konec kolem 15. hodiny. (Nejbližší možnost parkování je v parkovacím domě Rozmarýn, Kounicova 1007/2a).

Program jednání:

 • hospodaření a činnost Unie v roce 2013 a výhled pro rok 2014,
 • informace z evropského konsorcia BZ a Nagoyský protokol,
 • hlasování o přijetí zájemce o členství v Unii (Botanická zahrada v Bečově nad Teplou),
 • pozvání na letní etapu Flóry Olomouc (14.-17.8.2014),
 • prezentace nové podoby webu Unie BZ,
 • místo konání botanického družení v roce 2014,
 • místo konání valné hromady v roce 2015,
 • diskuse a prostor pro příspěvky členů.

Oběd cca 12.00-13.00 v menze naproti kině Scala (popř. individuálně v okolí). Od 13.30 návštěva Mendelova muzea MU (vstup: 50,- Kč/os.).

Na žádost organizátora je počet účastníků je omezen na dvě osoby na zahradu ! Počet účastníku za Vaši zahradu potvrďte do 15. ledna 2014 na adresu:

Ing. Lea Kyprová
Centrum léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Údolní 74, 602 00 Brno.

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Kontrola a doplnění údajů v adresáři

V souvislosti s převodem správy webu na Davida Cigánka (BZ PřF UP v Olomouci) a probíhajících změnách ve struktuře webu prosíme členy Unie, aby zkontrolovali své kontaktní údaje a nahlásili případné změny.

kategorie: pro členy | vystaveno od dc