EastCentGard III.

Sdružení středo- a východoevropských botanických zahrad zve na třetí ročník konference EastCentGard, která se koná 9. – 11. října 2017 v Budapešti. Více informací na webu akce.
Unie botanických zahrad ČR se bude prezentovat v posterové sekci, předpokládáme též vyslání zástupců na středeční jednání o možnostech bližší spolupráce botanických zahrad zemí Visegrádské čtyřky.

header-image

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Botanické zahrady a invaze

4. 4. 2017 v hotelu Absolutum v Praze-Holešovicích proběhl každoroční seminář Unie botanických zahrad ČR, který byl tentokrát věnován především invazím nepůvodních druhů a nové legislativě, která invaze řeší.

Program:

Vladislav Rašovský – Rizika zavlečení nových škodlivých organismů dovozem rostlin.
Jakub Beránek – Vyhledávání škůdců na okrasných rostlinách.
Jana Pěknicová – Praktická aplikace evropské a národní legislativy invazních druhů v botanických zahradách.
Jan Pergl – Černý a šedý seznam invazních druhů.
Jan Ponert – I orchideje můžou být invazní.
Pavel Sekerka – Stručná rekapitulace současného stavu přípravy zákona o botanických zahradách.

(Prezentace dodané autory jsou ke stažení pod odkazy s názvem příspěvku.)

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Valná hromada UBZ ČR 2017

proběhla 26.1.2017 v posluchárně Fotochemie PřF UK v Praze.

Program:

 • Invazní druhy rostlin v BZ – nová evropská legislativa (Jan Šíma, MŽP ČR)
 • Plant Sentinel Network a spolupráce s BZ (Vladislav Rašovský, ÚKZÚZ)
 • hospodaření a činnost Unie v roce 2016 a výhled pro rok 2017
 • volba čestných členů Unie BZ ČR (Radou Unie navrženi Uljana Blažková a Milan Blažek)
 • volba dvou náhradníků členů Rady Unie BZ ČR
 • IPEN v praxi (Tomáš Peš, Zoo a BZ Plzeň)
 • Botanické zahrady Maďarska (Jana Posslová, BZ PřF MU Brno)
 • info pracovní skupiny pro práci s genofondy
 • botanické družení 2017 v Plzni
 • místo konání valné hromady v roce 2018
 • místo konání botanického družení v roce 2018
 • stanovisko k návrhu zákona o BZ

Za celoživotní práci v botanických zahradách získali Uljana a Milan Blažkovi významné ocenění – Čestné členství Unie. Oba celý svůj život pracovali v Botanické zahradě Akademie věd v Průhonicích na Chotobuzi a zasloužili se o institucionalizaci genofondových sbírek, především kosatců, pivoněk a denivek.

IMG_8818 - I

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

6. světový kongres botanických zahrad

se uskuteční v Ženevě (Švýcarsko) od 26. do 30. 6. 2017 pod heslem „Botanické zahrady ve společnosti: vize pro budoucnost“. Detailní informace k účasti najdete na kongresovém webu.

Banner-console-640

kategorie: pro členy | vystaveno od dc