Valná hromada UBZ ČR

se uskuteční ve čtvrtek 28.1.2016 od 10 hodin v prostorách radnice města Prostějova. Vstup přímo z náměstí TGM, parkování je možné v blízké ulici Školní.

Program:

Oběd:

cca 12.00 -13.00 individuálně na náměstí TGM, po obědě prohlídka reprezentačních prostor radnice

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Botanické družení 2015

proběhne ve dnech 19.-21. srpna 2015 v Bečově nad Teplou (Karlovarský kraj).
becovskabotanicka

AKTUALIZOVANÝ PROGRAM

středa 19.8.

do 12:00 příjezd účastníků
12:00 oběd – raut v Bečovské botanické zahradě
14:00 prohlídka Bečovské botanické zahrady na skupiny podle dojezdu účastníků (Ing. Jiří Šindelář, Ing. Markéta Špaková), prohlídka panelové výstavy 40 let CHKO Slavkovský les

  17:30 přednáškový blok

 • Ing. Jiří Šindelář: Historická ikonografie Bečovské botanické zahrady
 • Jiří Schierl: Botanik Tausche z nedaleké Údrče
 • Zbyněk Brůža: Floristické výjevy v heraldice a botanika na znacích měst členů Unie botanických zahrad
 • Ing. Petr Jiskra: Doupovské hory – Terra Incognita
 • Jiří Schierl: Astronom a fenolog Alois Martin David
 • v jednání: Floristický průzkum Bečovské botanické zahrady (Ing. Alexandra Masopustová),
  v jednání: Kolekce lišejníků v Bečovské botanické zahradě (Ing. Petr Uhlík)

20:00 večeře – raut v Bečovské botanické zahradě, volná zábava

čtvrtek 20.8.

8:00 snídaně – piknik v Bečovské botanické zahradě

Celodenní exkurze

9:00 – 11:00 Krajinná památková zóna Bečovsko – vyhlídka Zlatý vrch, Šibeniční vrch, Homolka, genius loci místa
11:00 – 12:30 zámek Bečov, relikviář svatého Maura, zámecké zahrady
12:30 – 13:15 fenomén minerálních pramenů, krajinný ráz Tepelska
13:30 oběd u kláštera (hradí si každý účastník, případně bude domluveno společné menu)
14:15 – 15:15 klášter premonstrátů Teplá – návštěva nově zpřístupněných částí, tisíciletá kolonizace území, opět centrum vzdělanosti v zaostalém regionu?
15:30 – 16:30 trapistický klášter Nový Dvůr – světová architektura na konci světa (částečně přístupno pouze pro muže)
16:00 – 18:30 Sv. Blažej, naučná stezka Natura 2000, biofarma Belina (možnost nákupu regionálních produktů)

18:30 předpokládané ukončení exkurze, návrat do Bečova nad Teplou, volný čas
19:30 večeře – raut v Bečovské botanické zahradě nebo na Šibeničním vrchu v Katovně, volná zábava

pátek 21.8.

8:00 snídaně – piknik v Bečovské botanické zahradě

Celodenní exkurze

9:00 – 10:00 Krásenská rozhledna, zaniklé královské město Čistá, fenomén zaniklých obcí a sudetských zahrádek
10:30 – 11:00 mystické Tři kříže, Upolínová louka a Dlouhá stoka
11:00 – 11:15 Prameny a prameny – sinusoida jednoho místa
11:15 – 13:00 Kladská – krajinářské úpravy, rašeliniště, naučná stezka, Dům přírody Slavkovského lesa
13:00 oběd na Kladské (hradí si každý účastník, případně bude domluveno společné menu)
14:00 – 15:30 prohlídka krajinářského parku v Kynžvartě

16:30 předpokládané ukončení a odjezd účastníků

Změna programu vyhrazena. Další dotazy přímo na Jiřího (736 642 792, zocsopberkut@seznam.cz).

  Možnosti ubytování:

 • stanování, bivakování či spaní pod širákem v Bečovské botanické zahradě (vlastní tábořiště, teepee, skautské stany, srub)
 • Zámecká ubytovna: 150,- Kč/osoba/noc (ubytování v areálu státního zámku, pokoje pro průvodce)
 • Hostel Kateřina: 100,- Kč/osoba/noc
 • U mlsného medvěda: 350,- Kč/osoba/noc
 • U Turků: 300,- Kč/osoba/noc (nový rodinný penzion u podporovatelů botanické zahrady).

Parkování pro účastníky botanického družení bude zajištěno hned ve vstupní části botanické zahrady pod Pinus nigra a Tsuga canadensis. Průjezd do botanické zahrady je přes průmyslový areál Elektro v.d. Je nutno se na vrátnici zapsat do knihy vozidel a jet rovně přes celý podnik do brány, kterou je nutno za sebou opět zavřít. V areálu Elektra je maximální povolená rychlost 15 km/hod a není tam možno vystupovat.

Pěší přístup je možný od vlakového nádraží (trať Mariánské Lázně – Karlovy vary či Bečov nad Teplou – Rakovník) i ze zastávky autobusu (Plzeň – Karlovy vary, Plzeň – Sokolov, Karlovy vary – Toužim).

Rauty budeme připravovat z regionálních potravin i z toho co nám vyroste na našem poli. Některé speciality bude vytvářet Pavel, kuchař z jedné nejvyhlášenějších restaurací v Karlových Varech – Promenády. Pokud budete chtít vyzkoušet naší bioferratu nezapoměňte na sportovnější vybavení a pevnou obuv, Korunní rybník nabízí koupání…

Púvodně plánovaný účastnický poplatek na akci (500,- Kč) byl zrušen a ubytování i občerstvení je pro přihlášené členy zdarma.

[mappress mapid=“2″]

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Moderní informační technologie v botanických zahradách

Unie botanických zahrad ve spolupráci s Botanickou zahradou HLMP a Průhonickou botanickou zahradou připravují seminář Moderní informační technologie v botanických zahradách, který bude zaměřen především na využívání QR-kódů v informačním systému botanických zahrad.
Seminář se uskuteční v hotelu Absolutum v Praze-Holešovicích 11. 3. 2015 od 10 do 16 hodin.

Předběžný program

 • 10.00 – 10.30 Pavel Sekerka, Petr Petřík: Ibotky – fotogalerie, blog a virtuální naučná stezka Průhonickým parkem.
 • 10.30 – 11.00 Jan Wild, Petr Petřík: Klasifikace stanovišť s využitím digitálního modelu terénu.
 • 11.00 – 11.30 Tatiana Kuťková, Pavel Šimek: QR kódy a jiné digitální systémy v propagaci a ve výuce sortimentů rostlin na ZF v Lednici.
 • 11.30 – 12.00 David Cigánek: Použití QR kódů pro evidenci a zpřístupnění výsadeb bot. zahrady PřF UP v Olomouci.
 • 12.00 – 13.00 — přestávka na oběd —
 • 13.00 – 13.30 Martina Turpin: Dinasys – diskrétní informační a naváděcí systém.
 • 13.30 – 14.00 Richard Žižka: Naučné stezky v mobilním telefonu, webové stránky „do háje“
 • 14.00 – 14.30 Martin Lípa: Použití výběrových databází a geografických informačních systémů pro evidenci a propagaci sbírek rostlin.
 • 14.30 – 15.00 Jaroslav Kolařík: Využití alternativních metod lokalizace při dendrologických průzkumech.
 • 15.00 – 15.30 Pavel Sedlář, Jan Šimek: Obraz botanických zahrad ve virtuálním prostoru.
 • 15.30 – 16.00 Pavel Mlčoch: Evidence přírodovědných sbírek v systému MUSEION.

Seminář je pro botanické zahrady a zúčastněné instituce zdarma. Z důvodu omezeného počtu míst je nezbytné přihlášení na adrese pavel.sekerka@ibot.cas.cz !

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

EUROGARD VII

eurogard_VIICeloevropský kongres botanických zahrad proběhne 6-10. 7. 2015 v Paříži. Více informací postupně přibývá na stránkách konference.

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Valná hromada 2015

proběhne ve čtvrtek, 29. ledna 2015, v České zahradnické akademii Mělník (Na Polabí 411, 276 01 Mělník). Od 10:00 hodin je možné využít malého občerstvení, vlastní jednání začíná v 11:00.

Program jednání:

 • hospodaření a činnost Unie v roce 2014 a výhled pro rok 2015,
 • volba nového vedení Unie BZ ČR a revizní komise,
 • úprava stanov Unie BZ (dle nového občanského zákoníku a změna sídla, resp. adresy) ,
 • informace z evropského konsorcia BZ a Nagoyský protokol (pozvána Ing. Tollrianová, MŽP),
 • místo konání botanického družení v roce 2015 (návrh termínu, program),
 • místo konání valné hromady v roce 2016,
 • prezentace: Nové sbírky trvalek v areálu ČZA Mělník ( Ing. Malý),
 • prezentace: Expozice letní etapy Flory Olomouc (Ing. Krejčí),
 • prezentace: Botanické zahrady Rakouska (Mgr. Chytrá),
 • diskuse a prostor pro příspěvky členů.

Oběd v cca 13:45 v jídelně školy, cena 60,- Kč (hrazeno individuálně na místě). Po obědě prohlídka zasklených ploch a venkovních sbírek u školy případně parku Neuberk (podle časových možností).

Parkování je možné v areálu školy, případně v přilehlých ulicích např. Fričově ulici, která je rovněž ulicí příjezdovou. Počet účastníku za Vaši zahradu potvrďte do 15. ledna 2015 na adresu:

Ing. Jaromír Groušl
Telefon: 315 636 229
E-mail: grousl@zas-me.cz

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Botanické zahrady jak je neznáte

Za přispění pracovníků členských zahrad UBZ ČR, a s podporou Ministerstva životního prostředí ČR připravila Přírodovědná společnost se svým internetovým magazínem Botany.cz panelovou výstavu ukazující zákulisí práce botanických zahrad a jejich význam pro ochranu globální biodiverzity. Putovní výstava bude poprvé k vidění v prosinci 2014 v Průhonickém parku a postupně navštíví i další místa po celé ČR – více na webu Botany.cz.
botany-nove

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Akce Botanické zahrady PřF MU V Brně na Kotlářské 2 v roce 2015

Akce v botanické zahradě v roce 2015

leden

Dny otevřených dveří PřF MU

Sobota 24. a úterý 27. 1., vstup zdarma.

 

únor

Vědecká ilustrace: Obrazový atlas semen a plodů našich domácích a zdomácnělých dřevin

Galerie na schodech děkanátu PřF MU, kresby studentky Gymnázia Řečkovice Lucie Urbanové, které jsou součástí její SOČky. Všední dny od 9 do 16 hodin, vstup zdarma.

 

březen

Kde rostou naše endemity – Vít Grulich

Postery ve sklenících – putovní výstava serveru botany.cz. Od 9 do 15 hodin, vstupné 50 a 25 Kč.

 

květen

Výstava masožravých rostlin a výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Veveří.

Výstava je vhodná i pro školní exkurze spojená s prodejem rostlin. 28. 5. – 5. 6. od 9 do 18 hodin. Vstupné 60 a 30 Kč.

 

srpen

Botanické zahrady jak je neznáte

Postery ve sklenících – putovní výstava serveru botany.cz. Od 9 do 16 hodin, vstupné 50 a 25 Kč.

 

Jedenáctý jazzový večer aneb možná vykvete i viktorie královská.

Oblíbená akce pro milovníky jazzu, občerstvení, dámy a pánové v extravagantních kloboucích, s nazdobenými slunečníky a v dobovém oblečení jsou vítáni. Vstupenky nejsou v předprodeji, na každého se dostane. Čtvrtek 6. 8., od 18 do 21 hodin. Vstupné 150 a 100 Kč.

 

září

Prodejní výstava sukulentů a kresby rostlin Jiřího Záhory.

Tradiční výstava zahajující nový školní rok. 11. – 18. 9., od 9 do 17,30 hodin. Vstupné 60 a 30 Kč.

 

Noc vědců

Večerní prohlídka skleníků v rámci celofakultní akce s doprovodným programem. Pátek 25. 9., od 18 do 22 hodin, vstup zdarma.

 

říjen

Výstava citrusů a jiných subtropických a tropických užitkových rostlin.

22. – 25. 10., denně od 9 do 17 hodin. Vstupné 60 a 30 Kč.

 

listopad

Výstava exotického ptactva a morčat

Tradiční prodejní výstava spojená s prohlídkou skleníků. 6. – 8. 11., od 9 do 16 hodin. Vstupné 60 a 30 Kč.

 

Zavírací dny – státní svátky: 6. 4., 1. 5., 8. 5., 6. 7., 28. 9., 28. 10., 17. 11., 19. 12. 2015 – 3. 1. 2016.

Od 12 hodin bude z důvodu chemického postřiku zavřeno ve sklenících v tyto dny: 16. 1., 20. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 19. 6., 2. 10., 30. 10., 27. 11.

Změna programu vyhrazena.

kategorie: pro členy, pro veřejnost | vystaveno od Magdaléna Chytrá

Ocenění na výstavě Flora Olomouc

Expozice Unie botanických zahrad získala 1. místo za nejlépe řešenou expozici na letní etapě Flory Olomouc (14. – 17. 8. 2014). Autorem projektu je přední český zahradní architekt prof. Ivar Otruba.kategorie: pro členy, pro veřejnost | vystaveno od dc

Víkend otevřených zahrad

O víkendu 14. – 15. 6. 2014 se otevírá mnoho i jinak nepřístupných parků a zahrad po celé Evropě. Členské zahrady Unie i další, které se letos připojují, najdete na webu akce.

kategorie: pro členy, pro veřejnost | vystaveno od dc

Genofondy rostlin v zahradní tvorbě

Výstupem konference pořádané Unií botanických zahrad ČR je i sborník obsahující tyto příspěvky:

Tomáš Růžička: Opatření proti zavlékání a šíření škodlivých organismů

Jan Ponert: Genetická a epigenetická eroze rostlin v kultuře

Martin Hejda: Pěstování okrasných rostlin a invaze nepůvodních druhů

Irena Perglová, Jan Pergl: Weed Risk Assessments – poznáme budoucí trifidy?

Milena Roudná: Rostliny botanických zahrad jako součást historického a kulturního dědictví v kontextu mezinárodních smluv

Ondřej Klouček: Implementace úmluvy CITES v ČR

Bert van den Wollenberg: The Nagoya Protocol and the upcoming EU law

Bert van den Wollenberg: Implementation of the Nagoya Protocol by the botanic garden community

Zuzana Tollrianová: Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů z jejich využívání

Ladislav Dotlačil: Databáze a evidence genetických zdrojů, 20 let Národního programu

Ladislav Dotlačil, Iva Faberová, Vojtěch Holubec, Ludmila Papoušková: Genetické zdroje rostlin, jejich hodnota a dostupnost pro uživatele

Milan Blažek: Různá pracovní zaměření při práci s genofondem a vztahy mezi nimi

Iva Faberová, Ludmila Papoušková: GRIN-Global – nový informační systém pro genetické zdroje rostlin

Pavel Sekerka: Databázový program evidence rostlin v botanických zahradách – Florius.cz

Vojtěch Holubec: Crop Wild Relatives – nová kategorie v ochraně genofondu

David Cigánek: Srovnání správy sbírek v muzeích a botanických zahradách

Petr Hanzelka: Zahradní proměny rodu Echinacea

Jiří Uher: Helenium: genové zdroje, vývoj sortimentů a jejich hodnocení

Iveta Bulánková: Rod Hemerocallis ve sbírkách BZ hl. m. Prahy

Iveta Bulánková: Rod Iris ve sbírkách BZ hl. m. Prahy

Elnura K. Abdykerimova, Jiří Uher: Hybridy rodu Bergenia, jejich hodnocení a přínos pro květinářskou praxi

Jana Holzbecherová: České odrůdy lomikamenů sekce Porphyrion

Magdalena Ševčíková, Martin Lošák: Morfologické znaky okrasných kultivarů trav domácího původu

Ivana Semanová: Využitie vybraných druhov rastlín z čeľade Fabaceae pri tvorbe prírodných záhrad

Tomáš Vencálek: Sbírka rodu Quercus v Botanické zahradě hl. města Prahy

Věra Bidlová, Eva Vítová: Využití QR kódů v Botanické zahradě HLM Prahy

Pavel Sekerka, Petr Petřík, Zuzana Caspers, Markéta Macháčková, Lubomír Pokorný: Ibotky.cz – fotogalerie, blog a virtuální naučná stezka

kategorie: pro členy | vystaveno od dc