Botanické družení 2015

proběhne ve dnech 19.-21. srpna 2015 v Bečově nad Teplou (Karlovarský kraj).
becovskabotanicka

AKTUALIZOVANÝ PROGRAM

středa 19.8.

do 12:00 příjezd účastníků
12:00 oběd – raut v Bečovské botanické zahradě
14:00 prohlídka Bečovské botanické zahrady na skupiny podle dojezdu účastníků (Ing. Jiří Šindelář, Ing. Markéta Špaková), prohlídka panelové výstavy 40 let CHKO Slavkovský les

  17:30 přednáškový blok

 • Ing. Jiří Šindelář: Historická ikonografie Bečovské botanické zahrady
 • Jiří Schierl: Botanik Tausche z nedaleké Údrče
 • Zbyněk Brůža: Floristické výjevy v heraldice a botanika na znacích měst členů Unie botanických zahrad
 • Ing. Petr Jiskra: Doupovské hory – Terra Incognita
 • Jiří Schierl: Astronom a fenolog Alois Martin David
 • v jednání: Floristický průzkum Bečovské botanické zahrady (Ing. Alexandra Masopustová),
  v jednání: Kolekce lišejníků v Bečovské botanické zahradě (Ing. Petr Uhlík)

20:00 večeře – raut v Bečovské botanické zahradě, volná zábava

čtvrtek 20.8.

8:00 snídaně – piknik v Bečovské botanické zahradě

Celodenní exkurze

9:00 – 11:00 Krajinná památková zóna Bečovsko – vyhlídka Zlatý vrch, Šibeniční vrch, Homolka, genius loci místa
11:00 – 12:30 zámek Bečov, relikviář svatého Maura, zámecké zahrady
12:30 – 13:15 fenomén minerálních pramenů, krajinný ráz Tepelska
13:30 oběd u kláštera (hradí si každý účastník, případně bude domluveno společné menu)
14:15 – 15:15 klášter premonstrátů Teplá – návštěva nově zpřístupněných částí, tisíciletá kolonizace území, opět centrum vzdělanosti v zaostalém regionu?
15:30 – 16:30 trapistický klášter Nový Dvůr – světová architektura na konci světa (částečně přístupno pouze pro muže)
16:00 – 18:30 Sv. Blažej, naučná stezka Natura 2000, biofarma Belina (možnost nákupu regionálních produktů)

18:30 předpokládané ukončení exkurze, návrat do Bečova nad Teplou, volný čas
19:30 večeře – raut v Bečovské botanické zahradě nebo na Šibeničním vrchu v Katovně, volná zábava

pátek 21.8.

8:00 snídaně – piknik v Bečovské botanické zahradě

Celodenní exkurze

9:00 – 10:00 Krásenská rozhledna, zaniklé královské město Čistá, fenomén zaniklých obcí a sudetských zahrádek
10:30 – 11:00 mystické Tři kříže, Upolínová louka a Dlouhá stoka
11:00 – 11:15 Prameny a prameny – sinusoida jednoho místa
11:15 – 13:00 Kladská – krajinářské úpravy, rašeliniště, naučná stezka, Dům přírody Slavkovského lesa
13:00 oběd na Kladské (hradí si každý účastník, případně bude domluveno společné menu)
14:00 – 15:30 prohlídka krajinářského parku v Kynžvartě

16:30 předpokládané ukončení a odjezd účastníků

Změna programu vyhrazena. Další dotazy přímo na Jiřího (736 642 792, zocsopberkut@seznam.cz).

  Možnosti ubytování:

 • stanování, bivakování či spaní pod širákem v Bečovské botanické zahradě (vlastní tábořiště, teepee, skautské stany, srub)
 • Zámecká ubytovna: 150,- Kč/osoba/noc (ubytování v areálu státního zámku, pokoje pro průvodce)
 • Hostel Kateřina: 100,- Kč/osoba/noc
 • U mlsného medvěda: 350,- Kč/osoba/noc
 • U Turků: 300,- Kč/osoba/noc (nový rodinný penzion u podporovatelů botanické zahrady).

Parkování pro účastníky botanického družení bude zajištěno hned ve vstupní části botanické zahrady pod Pinus nigra a Tsuga canadensis. Průjezd do botanické zahrady je přes průmyslový areál Elektro v.d. Je nutno se na vrátnici zapsat do knihy vozidel a jet rovně přes celý podnik do brány, kterou je nutno za sebou opět zavřít. V areálu Elektra je maximální povolená rychlost 15 km/hod a není tam možno vystupovat.

Pěší přístup je možný od vlakového nádraží (trať Mariánské Lázně – Karlovy vary či Bečov nad Teplou – Rakovník) i ze zastávky autobusu (Plzeň – Karlovy vary, Plzeň – Sokolov, Karlovy vary – Toužim).

Rauty budeme připravovat z regionálních potravin i z toho co nám vyroste na našem poli. Některé speciality bude vytvářet Pavel, kuchař z jedné nejvyhlášenějších restaurací v Karlových Varech – Promenády. Pokud budete chtít vyzkoušet naší bioferratu nezapoměňte na sportovnější vybavení a pevnou obuv, Korunní rybník nabízí koupání…

Púvodně plánovaný účastnický poplatek na akci (500,- Kč) byl zrušen a ubytování i občerstvení je pro přihlášené členy zdarma.

[mappress mapid=“2″]

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Moderní informační technologie v botanických zahradách

Unie botanických zahrad ve spolupráci s Botanickou zahradou HLMP a Průhonickou botanickou zahradou připravují seminář Moderní informační technologie v botanických zahradách, který bude zaměřen především na využívání QR-kódů v informačním systému botanických zahrad.
Seminář se uskuteční v hotelu Absolutum v Praze-Holešovicích 11. 3. 2015 od 10 do 16 hodin.

Předběžný program

 • 10.00 – 10.30 Pavel Sekerka, Petr Petřík: Ibotky – fotogalerie, blog a virtuální naučná stezka Průhonickým parkem.
 • 10.30 – 11.00 Jan Wild, Petr Petřík: Klasifikace stanovišť s využitím digitálního modelu terénu.
 • 11.00 – 11.30 Tatiana Kuťková, Pavel Šimek: QR kódy a jiné digitální systémy v propagaci a ve výuce sortimentů rostlin na ZF v Lednici.
 • 11.30 – 12.00 David Cigánek: Použití QR kódů pro evidenci a zpřístupnění výsadeb bot. zahrady PřF UP v Olomouci.
 • 12.00 – 13.00 — přestávka na oběd —
 • 13.00 – 13.30 Martina Turpin: Dinasys – diskrétní informační a naváděcí systém.
 • 13.30 – 14.00 Richard Žižka: Naučné stezky v mobilním telefonu, webové stránky „do háje“
 • 14.00 – 14.30 Martin Lípa: Použití výběrových databází a geografických informačních systémů pro evidenci a propagaci sbírek rostlin.
 • 14.30 – 15.00 Jaroslav Kolařík: Využití alternativních metod lokalizace při dendrologických průzkumech.
 • 15.00 – 15.30 Pavel Sedlář, Jan Šimek: Obraz botanických zahrad ve virtuálním prostoru.
 • 15.30 – 16.00 Pavel Mlčoch: Evidence přírodovědných sbírek v systému MUSEION.

Seminář je pro botanické zahrady a zúčastněné instituce zdarma. Z důvodu omezeného počtu míst je nezbytné přihlášení na adrese pavel.sekerka@ibot.cas.cz !

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

EUROGARD VII

eurogard_VIICeloevropský kongres botanických zahrad proběhne 6-10. 7. 2015 v Paříži. Více informací postupně přibývá na stránkách konference.

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Valná hromada 2015

proběhne ve čtvrtek, 29. ledna 2015, v České zahradnické akademii Mělník (Na Polabí 411, 276 01 Mělník). Od 10:00 hodin je možné využít malého občerstvení, vlastní jednání začíná v 11:00.

Program jednání:

 • hospodaření a činnost Unie v roce 2014 a výhled pro rok 2015,
 • volba nového vedení Unie BZ ČR a revizní komise,
 • úprava stanov Unie BZ (dle nového občanského zákoníku a změna sídla, resp. adresy) ,
 • informace z evropského konsorcia BZ a Nagoyský protokol (pozvána Ing. Tollrianová, MŽP),
 • místo konání botanického družení v roce 2015 (návrh termínu, program),
 • místo konání valné hromady v roce 2016,
 • prezentace: Nové sbírky trvalek v areálu ČZA Mělník ( Ing. Malý),
 • prezentace: Expozice letní etapy Flory Olomouc (Ing. Krejčí),
 • prezentace: Botanické zahrady Rakouska (Mgr. Chytrá),
 • diskuse a prostor pro příspěvky členů.

Oběd v cca 13:45 v jídelně školy, cena 60,- Kč (hrazeno individuálně na místě). Po obědě prohlídka zasklených ploch a venkovních sbírek u školy případně parku Neuberk (podle časových možností).

Parkování je možné v areálu školy, případně v přilehlých ulicích např. Fričově ulici, která je rovněž ulicí příjezdovou. Počet účastníku za Vaši zahradu potvrďte do 15. ledna 2015 na adresu:

Ing. Jaromír Groušl
Telefon: 315 636 229
E-mail: grousl@zas-me.cz

kategorie: pro členy | vystaveno od dc