Pracovní skupina pro genofondy

3. jednání pracovní skupiny pro genofondy

25.10.2017 od 10:00, Botanická zahrada PřF UK (ředitelství zahrady) Programem jednání bylo seznámení s dosavadními výsledky dotazníkového průzkumu k ex-situ konzervaci genofondu v botanických zahradách (Denisa Hubáčková & David Cigánek) a diskuse jak k těmto výsledkům, tak k dalším návazným tématům: jak garantovat odbornost zahrady (zda vymyslet systém akreditace pro práci s genofondy v BZ), … Číst dál »

kategorie: pro členy | Tagy: | vystaveno od dc

2. jednání pracovní skupiny pro genofondy

6.10.2016, zámek Křtiny Setkání se konalo v rámci konference „Ochrana ohrožených druhů v ČR“, konané pod záštitou děkana Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně. Přítomni: Andrea Kučerová (BÚ AV ČR, Třeboň), David Cigánek (Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci), Jan Ponert (BZ HLMP), Jana Navrátilová (BÚ AV ČR, Třeboň), Jana Posslová (Botanická … Číst dál »

kategorie: pro členy | Tagy: | vystaveno od dc

Národní aktivity pro podporu ex situ ochrany rostlin

Německo: Portál pro záchovné kultury domácích druhů volně rostoucích rostlin Švýcarsko: Národní datové a informační centrum pro švýcarskou flóru Velká Británie + Irsko: PlantNetwork – národní síť botanických zahrad, arboret a dalších dokumentovaných sbírek rostlin

kategorie: pro členy | Tagy: | vystaveno od dc

Ustavení pracovní skupiny pro genofondy

Na dubnovém semináři Zvláště chráněné druhy rostlin v kultuře padl návrh na vytvoření pracovní skupiny pro genofondy v rámci UBZ ČR. Organizačních aktivit se iniciativně ujal Pavel Sekerka a 24. 6. 2016 se členové pracovní skupiny poprvé sešli ke „svatojánskému jednání“ právě v čerstvě rekonstruované provozní budově Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích – Chotobuzi. … Číst dál »

kategorie: pro členy | Tagy: | vystaveno od dc