Valná hromada 2018

Vystavil dne 6.12.2017

proběhne v úterý, 16. ledna 2018 od 10:00 v aule PřF MU v Brně (Kotlářská 2, 602 00 Brno). Parkování je možné v areálu fakulty. Oběd cca 12.00 -13.00 v menze MU, platba v hotovosti na místě.

Program:

 • hospodaření a činnost Unie v roce 2017 a výhled pro rok 2018
 • volba vedení Unie
 • volba čestného člena (Radou Unie BZ navržen doc. RNDr. Vladimír Řehořek, CSc.)
 • info pracovní skupiny pro práci s genofondy
 • Dovozní rostlinolékařská kontrola – snižování rizik zavlékání nebezpečných organismů (Vladislav Rašovský, ÚKZÚZ)
 • nabídka spolupráce ochrany přírody a botanických zahrad v oblasti pěstování ohrožených druhů (Ivana Jongepierová, SCHKO Bílé Karpaty)
 • botanické družení v roce 2018
 • místo konání valné hromady v roce 2019
 • místo konání botanického družení v roce 2019
 • diskuse a prostor pro příspěvky členů
 • po obědě možnost návštěvy skleníků BZ a venkovních expozic.

Potvrďte počet účastníku za Vaši zahradu do 10. ledna 2018 na adresu:

Magdaléna Chytrá
Botanická zahrada
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno
tel.: 549 495 660, 770 105 612