Valná hromada 2019

Vystavil dne 8.1.2019

proběhne v úterý 22. ledna 2019 v Krajinově posluchárně PřF UK Praha (Benátská 2). Začátek jednání v 10:00. Parkování je možné v ulici Studničkova (kolmá na Albertov – jedná se o placenou modrou zónu).

Program:

 • hospodaření a činnost Unie v roce 2018 a výhled pro rok 2019
 • jednání konsorcia BZ EU (Vlastik Rybka),
 • hlasování o přidruženém členství Dendrologické zahrady manželů Hoškových,
 • doplňující volba člena a dvou náhradníků členů Rady Unie BZ ČR,
 • návrh na jarní (novinky v bot. Zahradách) a podzimní konferenci botanických zahrad (okrasné rostliny jako kulturní dědictví) (Pavel Sekerka),
 • jak dál s databází Florius a webem Unie (Pavel Sekerka),
 • příprava metodik pro získání, evidenci a kultivaci ohrožených druhů rostlin, v rámci projektu TAČR: Metodologie ex situ konzervace lokálních populací ohrožených druhů rostlin v měnících se klimatických podmínkách (Jana Navrátilová, Pavel Sekerka),
 • aktuality k návrhu zákona o BZ,
 • návrh na obnovení vydávání periodika – Zpravodaje botanických zahrad či ročenky (Pavel Sekerka),
 • info pracovní skupiny pro práci s genofondy,
 • botanické družení v 2019,
 • místo konání valné hromady v roce 2020,
 • místo konání botanického družení v roce 2020,
 • diskuse a prostor pro příspěvky členů.

Oběd bude možný 12:00-13:00 v menze UK na Albertově (cca 90 korun za menu, výběr ze 3 jídel).

Počet účastníku za Vaši zahradu prosím potvrďte do 15. ledna 2019 na adresu:
Ing. Ladislav Pavlata, tel.: +420 221 95 1879, mob.:+420 733 253 548, e-mail: lpavlata@natur.cuni.cz