Zákaz pěstování vybraných invazních druhů

Vystavil dne 1.8.2016

Upozorňujeme, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů platí od 3. 8. 2016 (20. den po zveřejnění) na celém území EU zákaz pěstování rostlin a chovu živočichů uvedených v Prováděcím nařízení Komise (EU) č. 2016/1141.
Z botanických druhů se týká:

Baccharis halimifolia L.,
Cabomba caroliniana Gray,
Eichhornia crassipes (Martius) Solms,
Heracleum persicum Fischer,
Heracleum sosnowskyi Mandenova,
Hydrocotyle ranunculoides L. f.,
Lagarosiphon major (Ridley) Moss,
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet,
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven,
Lysichiton americanus Hultén and St. John,
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.,
Parthenium hysterophorus L.,
Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (syn. Polygonum perfoliatum L.),
Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (syn. Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

Protože aktuálně platná legislativa nepřipouští výjimky ani pro pěstování v botanických zahradách a v budoucnu bude jistě docházet k rozšiřování tohoto seznamu, předpokládáme zařazení prezentace zástupce MZe, MŽP, případně ÚKZÚZ na jednání některé z řádných valných hromad Unie bot. zahrad ČR a/nebo našich odborných konferencí.

Eichhornia crassipes