Genofondy rostlin v zahradní tvorbě

Výstupem konference pořádané Unií botanických zahrad ČR je i sborník obsahující tyto příspěvky:

Tomáš Růžička: Opatření proti zavlékání a šíření škodlivých organismů

Jan Ponert: Genetická a epigenetická eroze rostlin v kultuře

Martin Hejda: Pěstování okrasných rostlin a invaze nepůvodních druhů

Irena Perglová, Jan Pergl: Weed Risk Assessments – poznáme budoucí trifidy?

Milena Roudná: Rostliny botanických zahrad jako součást historického a kulturního dědictví v kontextu mezinárodních smluv

Ondřej Klouček: Implementace úmluvy CITES v ČR

Bert van den Wollenberg: The Nagoya Protocol and the upcoming EU law

Bert van den Wollenberg: Implementation of the Nagoya Protocol by the botanic garden community

Zuzana Tollrianová: Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a sdílení přínosů z jejich využívání

Ladislav Dotlačil: Databáze a evidence genetických zdrojů, 20 let Národního programu

Ladislav Dotlačil, Iva Faberová, Vojtěch Holubec, Ludmila Papoušková: Genetické zdroje rostlin, jejich hodnota a dostupnost pro uživatele

Milan Blažek: Různá pracovní zaměření při práci s genofondem a vztahy mezi nimi

Iva Faberová, Ludmila Papoušková: GRIN-Global – nový informační systém pro genetické zdroje rostlin

Pavel Sekerka: Databázový program evidence rostlin v botanických zahradách – Florius.cz

Vojtěch Holubec: Crop Wild Relatives – nová kategorie v ochraně genofondu

David Cigánek: Srovnání správy sbírek v muzeích a botanických zahradách

Petr Hanzelka: Zahradní proměny rodu Echinacea

Jiří Uher: Helenium: genové zdroje, vývoj sortimentů a jejich hodnocení

Iveta Bulánková: Rod Hemerocallis ve sbírkách BZ hl. m. Prahy

Iveta Bulánková: Rod Iris ve sbírkách BZ hl. m. Prahy

Elnura K. Abdykerimova, Jiří Uher: Hybridy rodu Bergenia, jejich hodnocení a přínos pro květinářskou praxi

Jana Holzbecherová: České odrůdy lomikamenů sekce Porphyrion

Magdalena Ševčíková, Martin Lošák: Morfologické znaky okrasných kultivarů trav domácího původu

Ivana Semanová: Využitie vybraných druhov rastlín z čeľade Fabaceae pri tvorbe prírodných záhrad

Tomáš Vencálek: Sbírka rodu Quercus v Botanické zahradě hl. města Prahy

Věra Bidlová, Eva Vítová: Využití QR kódů v Botanické zahradě HLM Prahy

Pavel Sekerka, Petr Petřík, Zuzana Caspers, Markéta Macháčková, Lubomír Pokorný: Ibotky.cz – fotogalerie, blog a virtuální naučná stezka

kategorie: Informace pro členy | přidejte komentář

Valná hromada Unie botanických zahrad ČR

se uskuteční ve středu 5. února 2014 v univerzitním kině Scala v Brně (Moravské náměstí 3). Začátek jednání v 10.00 hodin a předpokládaný konec kolem 15. hodiny. (Nejbližší možnost parkování je v parkovacím domě Rozmarýn, Kounicova 1007/2a).

Program jednání:

  • hospodaření a činnost Unie v roce 2013 a výhled pro rok 2014,
  • informace z evropského konsorcia BZ a Nagoyský protokol,
  • hlasování o přijetí zájemce o členství v Unii (Botanická zahrada v Bečově nad Teplou),
  • pozvání na letní etapu Flóry Olomouc (14.-17.8.2014),
  • prezentace nové podoby webu Unie BZ,
  • místo konání botanického družení v roce 2014,
  • místo konání valné hromady v roce 2015,
  • diskuse a prostor pro příspěvky členů.

Oběd cca 12.00-13.00 v menze naproti kině Scala (popř. individuálně v okolí). Od 13.30 návštěva Mendelova muzea MU (vstup: 50,- Kč/os.).

Na žádost organizátora je počet účastníků je omezen na dvě osoby na zahradu ! Počet účastníku za Vaši zahradu potvrďte do 15. ledna 2014 na adresu:

Ing. Lea Kyprová
Centrum léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Údolní 74, 602 00 Brno.

kategorie: Informace pro členy | přidejte komentář

Kontrola a doplnění údajů v adresáři

V souvislosti s převodem správy webu na Davida Cigánka (BZ PřF UP v Olomouci) a probíhajících změnách ve struktuře webu prosíme členy Unie, aby zkontrolovali své kontaktní údaje a nahlásili případné změny.

kategorie: Informace pro členy | přidejte komentář