Valná hromada 2019

proběhne v úterý 22. ledna 2019 v Krajinově posluchárně PřF UK Praha (Benátská 2). Začátek jednání v 10:00. Parkování je možné v ulici Studničkova (kolmá na Albertov – jedná se o placenou modrou zónu).

Program:

 • hospodaření a činnost Unie v roce 2018 a výhled pro rok 2019
 • jednání konsorcia BZ EU (Vlastik Rybka),
 • hlasování o přidruženém členství Dendrologické zahrady manželů Hoškových,
 • doplňující volba člena a dvou náhradníků členů Rady Unie BZ ČR,
 • návrh na jarní (novinky v bot. Zahradách) a podzimní konferenci botanických zahrad (okrasné rostliny jako kulturní dědictví) (Pavel Sekerka),
 • jak dál s databází Florius a webem Unie (Pavel Sekerka),
 • příprava metodik pro získání, evidenci a kultivaci ohrožených druhů rostlin, v rámci projektu TAČR: Metodologie ex situ konzervace lokálních populací ohrožených druhů rostlin v měnících se klimatických podmínkách (Jana Navrátilová, Pavel Sekerka),
 • aktuality k návrhu zákona o BZ,
 • návrh na obnovení vydávání periodika – Zpravodaje botanických zahrad či ročenky (Pavel Sekerka),
 • info pracovní skupiny pro práci s genofondy,
 • botanické družení v 2019,
 • místo konání valné hromady v roce 2020,
 • místo konání botanického družení v roce 2020,
 • diskuse a prostor pro příspěvky členů.

Oběd bude možný 12:00-13:00 v menze UK na Albertově (cca 90 korun za menu, výběr ze 3 jídel).

Počet účastníku za Vaši zahradu prosím potvrďte do 15. ledna 2019 na adresu:
Ing. Ladislav Pavlata, tel.: +420 221 95 1879, mob.:+420 733 253 548, e-mail: lpavlata@natur.cuni.cz

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Konference botanických zahrad ČR 2018

Unie botanických zahrad ČR ve spolupráci s Botanickou zahradou HLMP a Průhonickou botanickou zahradou AV ČR, v.v.i. uspořádala pravidelnou konferenci, která byla letos bude věnovaný otázce pěstování ohrožených druhů rostlin. Konference proběhla 10. 4. 2018 v hotelu Absolutum v Praze – Holešovicích od 10 do 17 hodin.

Program:
10.00 – 10.45 Zuzana Münzbergová: Důsledkyex-situkultivace pro populace vzácných druhů
10.50 – 11.35 Hana Pánková: Ex-situ ochrana kuřičky hadcové a program Záchranné pěstování v soukromých zahradách.
11.40 – 12.00 Denisa Hubáčková: Vyhodnocení dotazníkové akce o genofondu v botanických zahradách.

12.00 – 13.00 — oběd —

13.00 – 13.30 Vojtěch Holubec: Nový Národní program konzervace genofondu rostlin a jeho priority.
13.30 – 14.00 Jana Navrátilová: Záchranné kultivace vlhkomilných jednoletých rostlin.
14.00 – 14.30 Tomáš Peš: Ohrožené druhy rostlin nejen naší přírody v plzeňské zahradě.
14.30 – 15.00 Vlastík Rybka: Ohrožené druhy pro záchranné kultivace a několik praktických příkladů.
15.00 – 15.30 Jan „Hop“ Ponert: Možnosti reintrodukce domácích orchidejí.
15.30 – 16.00 Pavel Sekerka, Zuzana Caspers, Markéta Macháčková, Petra Peroutková: Záchova prastarých odrůd okrasných rostlin, klonové archivy a význam klasifikátorů pro jejich správu.
16.00 – 17.00 Zákon o botanických zahradách – diskuse

Všem přednášejícím děkujeme za prezentace i možnost jejich následného zpřístupnění na této stránce.

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Valná hromada 2018

proběhla v úterý, 16. ledna 2018 od 10:00 v aule PřF MU v Brně.

Program:

 • hospodaření a činnost Unie v roce 2017 a výhled pro rok 2018
 • volba vedení Unie
 • volba čestného člena – doc. RNDr. Vladimír Řehořek, CSc.
 • info pracovní skupiny pro práci s genofondy
 • Dovozní rostlinolékařská kontrola – snižování rizik zavlékání nebezpečných organismů (Vladislav Rašovský, ÚKZÚZ)
 • nabídka spolupráce ochrany přírody a botanických zahrad v oblasti pěstování ohrožených druhů (Ivana Jongepierová, SCHKO Bílé Karpaty)
 • pozvánka k prezentaci botanických zahrad na letní etapě Flory Olomouc (Jana Jirovská, Flora Olomouc)
 • botanické družení v roce 2018
 • místo konání valné hromady v roce 2019
 • místo konání botanického družení v roce 2019
 • diskuse a prostor pro příspěvky členů – zejména bouřlivá debata k návrhu zákona o bot. zahradách
 • oběd, návštěva skleníků BZ a venkovních expozic.
kategorie: pro členy | vystaveno od dc

EuroGard VIII. / XV. AIMJB Symposium

Portugalští organizátoři prodloužili deadline pro příjem abstraktů účastnických prezentací do 30. 12. 2017. Samotná sdružená konference Evropského konzorcia botanických zahrad (EuroGard) a Ibero-makaronézské asociace bot. zahrad (AIMJB) proběhne 7.-11. 5. 2018 v Lisabonu.

kategorie: pro členy | vystaveno od dc