Valná hromada 2018

proběhne v úterý, 16. ledna 2018 od 10:00 v aule PřF MU v Brně (Kotlářská 2, 602 00 Brno). Parkování je možné v areálu fakulty. Oběd cca 12.00 -13.00 v menze MU, platba v hotovosti na místě.

Program:

 • hospodaření a činnost Unie v roce 2017 a výhled pro rok 2018
 • volba vedení Unie
 • volba čestného člena (Radou Unie BZ navržen doc. RNDr. Vladimír Řehořek, CSc.)
 • info pracovní skupiny pro práci s genofondy
 • Dovozní rostlinolékařská kontrola – snižování rizik zavlékání nebezpečných organismů (Vladislav Rašovský, ÚKZÚZ)
 • nabídka spolupráce ochrany přírody a botanických zahrad v oblasti pěstování ohrožených druhů (Ivana Jongepierová, SCHKO Bílé Karpaty)
 • botanické družení v roce 2018
 • místo konání valné hromady v roce 2019
 • místo konání botanického družení v roce 2019
 • diskuse a prostor pro příspěvky členů
 • po obědě možnost návštěvy skleníků BZ a venkovních expozic.

Potvrďte počet účastníku za Vaši zahradu do 10. ledna 2018 na adresu:

Magdaléna Chytrá
Botanická zahrada
Přírodovědecká fakulta
Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno
tel.: 549 495 660, 770 105 612

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

EeuroGard VIII. / XV. AIMJB Symposium

Portugalští organizátoři prodloužili deadline pro příjem abstraktů účastnických prezentací do 30. 12. 2017. Samotná sdružená konference Evropského konzorcia botanických zahrad (EuroGard) a Ibero-makaronézské asociace bot. zahrad (AIMJB) proběhne 7.-11. 5. 2018 v Lisabonu.

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

3. jednání pracovní skupiny pro genofondy

25.10.2017 od 10:00, Botanická zahrada PřF UK (ředitelství zahrady)

Programem jednání bylo seznámení s dosavadními výsledky dotazníkového průzkumu k ex-situ konzervaci genofondu v botanických zahradách (Denisa Hubáčková & David Cigánek) a diskuse jak k těmto výsledkům, tak k dalším návazným tématům: jak garantovat odbornost zahrady (zda vymyslet systém akreditace pro práci s genofondy v BZ), pilotní projekty v jednotlivých zahradách atd.

Podrobný zápis z jednání

kategorie: pro členy | Tagy: | vystaveno od dc

Botanické družení 2017

Tradiční setkání zaměstnanců botanických zahrad proběhlo 23. – 24. srpna v Zoologické a botanické zahradě města Plzně.

Program

středa 23. 8. 2017

do 11.00 hod. příjezd účastníků, sraz u správní budovy (amfiteátru)
12.00 hod. oběd – restaurace Kiboko
13.30 hod. prohlídka botanických expozic zahrady
17.30 hod. přednáška Nová Kaledonie (T. Peš) v přednáškové místnosti na statku
19.30 hod večeře – restaurace Na statku

čtvrtek 24. 8. 2017

9.00 hod. odjezd na exkurzi do Arboreta Sofronka od správní budovy ZOO a BZ
12.30 hod oběd v Arboretu
14.30 hod. ukončení exkurze, návrat k amfiteátru, možnost znova navštívit zahradu či pěstební zázemí, případně odjet

Fotografie Kateřiny Misíkové, Šárky Sýkorové, Martina Vobruby, Petra Kutáka a Magdaleny Chytré jsou k vidění v galerii.

kategorie: pro členy | vystaveno od dc